>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر بازار مسکن در ایران و عملکرد دولت در این بازار   
   
نویسنده صبوری دیلمی محمد حسن ,شفیعی سعیده
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1389 - دوره : 8 - شماره : 45 - صفحه:57 -71
چکیده    بخش مسکن از جمله بخش‌های مهم اقتصادی بوده که رابطه تنگاتنگ و گسترده‌ای با دیگر بخش‌های اقتصادی دارد. این بخش هم به لحاظ سهم در بودجه خانوار و هم به لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی و نیز نقشی که در تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید ایفا می‌نماید از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله بخش مسکن از دیدگاه اقتصاد خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته است شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش مسکن، میزان اشتغال‌زایی و میزان جذب نقدینگی در این بخش و از طرف دیگر سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و ... به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم لزوم دخالت دولت در این بخش و سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های قبل و پس از انقلاب در حمایت از بخش مسکن و در برنامه‌های توسعه اقتصادی ارایه شده است. در پایان مشکلات موجود در این بخش بیان و توصیه‌های سیاستی جهت رفع موانع موجود ارایه می‌گردد.
کلیدواژه بازار مسکن ,نقش دولت ,اقتصاد کلان ,اقتصاد خرد ,مشکلات و راهکارها
آدرس معاونت برنامه‌ریزی و اموراقتصادی وزارت بازرگانی, ایران, دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان امور مالیاتی کشور, ایران
پست الکترونیکی s.sh1362@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved