>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عملکرد رقابت مندی صادرات فرآورده های غذایی حلال و تبیین نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و چالش ها در تجارت با کشور چین  
   
نویسنده نوروزی بیتا
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1391 - دوره : 10 - شماره : 54 - صفحه:49 -63
  
کلیدواژه فرآورده های غذایی حلال ,رقابتمندی صادرات
آدرس موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران
پست الکترونیکی bnorouzi51@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved