>
Fa   |   Ar   |   En
   رتبه بندی عملکرد پژوهشی سازمان های بازرگانی استان ها با استفاده از روش Ahp به منظور حمایت متناسب با عملکرد  
   
نویسنده وجدانی طهرانی هدیه ,رازینی ابراهیم علی
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1391 - دوره : 10 - شماره : 52 - صفحه:52 -66
  
کلیدواژه روش Ahp ,رتبه بندی عملکرد پژوهشی ,سازمان های بازرگانی
آدرس موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران
پست الکترونیکی a_razini@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved