>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی استراتژیک قابلیت های گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضوی  
   
نویسنده رحیم نیا فریبرز ,فرزانه حسن زاده ژاله
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1390 - دوره : 9 - شماره : 51 - صفحه:16 -25
  
کلیدواژه برنامه ریزی استراتژیک ,مزیت رقابتی ,زنجیره عرضه گردشگری
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved