>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1382 - دوره:1 - شماره:4


  tick  بازار گوشت مرغ و راهکارهای تنظیم موثر آن - صفحه:116-123

  tick  بازارشناسی: اتریش - صفحه:124-142

  tick  بحثی درباره دریای خزر و دورنماهای آن - صفحه:74-84

  tick  بررسی سیاست تجاری کشاورزی ایران - صفحه:18-23

  tick  بررسی علل تحولات توسعه ای ژاپن - صفحه:62-73

  tick  تجارت خدمات؛ راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط - صفحه:86-97

  tick  تجارت محصولات کشاورزی: مقولات و دستور کار سازمان تجارت جهانی - صفحه:46-61

  tick  تحولات اقتصاد ایران (قسمت دوم) - صفحه:4-17

  tick  جایزه نوبل اقتصاد و برندگان آن در سال 2003 - صفحه:158-159

  tick  حکمرانی خوب: مروری بر پایان نامه دکترای اقتصاد - صفحه:144-153

  tick  درآمدی بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات - صفحه:36-45

  tick  شناخت گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D - 8) - صفحه:24-34

  tick  ضوابط فنی و نقش آن در تجارت خارجی ایران - صفحه:154-156

  tick  طراحی بسته بندی کالاهای صادراتی - صفحه:98-115

  tick  مروری گذرا بر مباحثات جاری در مورد تجارت سبز - صفحه:157-157

  tick  نقض قوانین: نظامی سازی درگیری های جهان از دیدگاه واشنگتن - صفحه:160-162

  tick  پس از نئولیبرالیسم چه خواهد بود؟ - صفحه:163-168
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved