>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1380 - دوره: - شماره:165


  tick  آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) - صفحه:53-56

  tick  آشنایی با مقررات مربوط به شرکتهای تجاری - صفحه:65-67

  tick  افزایش کارایی تجاری تازه ترین شیوه خلق مزیت نسبی است - صفحه:22-25

  tick  الزام همسویی سیاستهای مالی با سیاستهای پولی در جهت ساماندهی بازار سرمایه - صفحه:18-21

  tick  ایران بزرگترین صادرکننده زعفران جهان است - صفحه:28-30

  tick  با رعایت اصول بهزراعی می توان بازده تولید زعفران را تا دوبرابر افزایش داد - صفحه:31-35

  tick  بازاریابی صادراتی - صفحه:57-58

  tick  تغییرات بهای فلزات در بورس لندن - صفحه:61-62

  tick  حجم مبادلات تجاری ایران و سوییس - صفحه:59-60

  tick  رشد اقتصاد جهانی در سال 2001 به 4/2 درصد می رسد - صفحه:8-10

  tick  سهم ایران در بازار جهانی زعفران بیش از 60 درصد است - صفحه:26-27

  tick  سیاست های پولی جدید می تواند رکود اقتصادی را برطرف کند - صفحه:5-7

  tick  شناخت بازار کانادا - صفحه:63-64

  tick  مبارزه با تورم آزمون دشوار سال 1381 است - صفحه:15-

  tick  نوسان نرخ ارزهای معتبر در اردیبهشت ماه 1380 - صفحه:68-69

  tick  پیشنهادهای عملی برای هدف گیری تورم در اقتصادهای در حال گذار - صفحه:11-14
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved