>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1380 - دوره: - شماره:164


  tick  آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) - صفحه:54-57

  tick  آشنایی با مقررات مربوط به شرکتهای تجاری - صفحه:61-62

  tick  بازاریابی صادراتی - صفحه:58-60

  tick  برداشت صحیح میوه و تره بار و حمل مناسب آن حایز اهمیت است - صفحه:38-40

  tick  تحرک بخش های غیر نفتی برای تحقق رشد اقتصادی برنامه سوم ضروری است - صفحه:13-16

  tick  توانایی صدور سالانه یک میلیارد دلار محصولات باغی و جالیزی وجود دارد - صفحه:34-37

  tick  روند تغییرات بهای انواع فلزات در بازار لندن - صفحه:65-66

  tick  سطح زیر کشت باغهای میوه ایران حدود 60 درصد افزایش یافت - صفحه:28-33

  tick  شناخت بازار کانادا - صفحه:67-68

  tick  مبارزه با فساد مالی و اقتصادی زمینه ساز امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است - صفحه:4-6

  tick  نحوه اجرای سیاست ضد انحصارطلبی مهمترین عامل در حمایت از نوآوری است - صفحه:7-9

  tick  نظام نوین اقتصادی - صفحه:10-12

  tick  نوسان نرخ ارزهای معتبر در فروردین ماه 1380 - صفحه:69-70

  tick  پانزده میلیارد دلار میوه و تره بار در بازار جهانی مبادله می شود - صفحه:20-27

  tick  پیامدهای احتمالی نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران - صفحه:17-19

  tick  گسترش همکاریهای صنعتی و معدنی میان ایران و تایوان ضروری است - صفحه:63-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved