>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1380 - دوره: - شماره:163


  tick  آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) - صفحه:36-35

  tick  آشنایی با مقررات مربوط به شرکت های تجاری - صفحه:65-66

  tick  ایران اولین تولید کننده و دومین صادرکننده خرما در جهان است - صفحه:24-27

  tick  بازاریابی صادراتی - صفحه:57-58

  tick  بورس های کالایی کنیا، برمودا، برزیل و آرژانتین - صفحه:55-56

  tick  تراز بازرگانی خارجی در سال قبل بهبود قابل توجهی یافت - صفحه:14-17

  tick  تغییرات بهای فلزات در بورس لندن - صفحه:61-62

  tick  تغییرات نرخ ارز در اسفندماه 79 - صفحه:67-68

  tick  رشد تولید خرمای ایران از افزایش سطح زیر کشت ناشی شده است - صفحه:28-32

  tick  شناخت بازار کانادا - صفحه:63-64

  tick  صادرات خرما در برنامه دوم بیش از 13 درصد افزایش یافت - صفحه:33-35

  tick  طبقه بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در کسب و کار الکترونیک بر اساس مفهوم ارزیابی متوازن - صفحه:29-41

  tick  کمک جامعه بین المللی برای کاهش فقر و تقسیم منافع جهانی شدن ضروری است - صفحه:11-13

  tick  مبادلات تجاری ایران و برزیل - صفحه:59-60

  tick  نقش صندوق بین المللی پول و نهادهای وابسته در حل بحران های اقتصادی - صفحه:7-8

  tick  یورو با وجود ضعف ارزش ارز ناموفقی نیست - صفحه:9-10
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved