>
Fa   |   Ar   |   En
   شاخصه های سیاسی - اجتماعی در توسعه نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است  
   
نویسنده
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1381 - شماره : 181-182
  
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved