>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1381 - دوره: - شماره:177


  tick  آشنایی با مقررات مربوط به شرکتهای تجاری

  tick  ایجاد اشتغال و ارزآوری با توسعه صنعت گردشگری میسر می گردد

  tick  بازاری برای انحصار یا رقابت بیشتر

  tick  بازاریابی صادراتی

  tick  بنیه و رقابت شرکتهای پیمانکاری و سازندگان بخش غیر دولتی تقویت می شود

  tick  تصویب آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گامی در جهت...

  tick  تغییرات بهای انواع فلزات در بازار لندن

  tick  راهکارهای اجرایی توسعه صنعت بیمه کافی نیست

  tick  رهنمودهایی پیرامون افزایش کارایی تجاری

  tick  سازمان جهانی مالکیت فکری

  tick  کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر در اردیبهشت 1381

  tick  مبادلات تجاری ایران و مراکش کاهش یافت

  tick  نگرانی از افزایش ارزش یورو، اروپا را فرا می گیرد

  tick  هدفمند کردن یارانه ها به رشد صادرات غیرنفتی کمک می کند

  tick  هدفمند کردن یارانه ها به مفهوم حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از اسراف است

  tick  هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه های پیدا و پنهان به توسعه اقتصادی پایدار می انجامد
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved