>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1389 - دوره:8 - شماره:43


  tick  ارائه یک متدولوژی جامع و منسجم برای قیمت گذاری محصولات جدید بر مبنای ارکان فرایند ایده تا بازار (الگوبرداری شده از مدل هزینه سازنده تعدیل شده) - صفحه:43-57

  tick  بررسی حساب ذخیره ارزی در ایران در مقایسه با تجربیات صندوق های نفتی سایر کشورها - صفحه:78-95

  tick  بررسی رابطه بین آموزش اجتماعی و ارتکاب به قاچاق کالا (مطالعه موردی استان هرمزگان) - صفحه:69-77

  tick  بررسی عوامل موثر بر جذب واحدهای صنعتی در نمایشگاه های ایران و اثرات آن بر شاخص های مالی آن ها - صفحه:16-26

  tick  برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت فرش کشور در آستانه عضویت در Wto با استفاده از ماتریس Swot - صفحه:58-68

  tick  تخمین و تحلیل تجارت مکملی ایران با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی - صفحه:99-100

  tick  جایگاه ایران در اقتصاد جهانی در مقایسه با کشورهای منتخب (از منظر شاخص های توسعه انسانی، آزادی اقتصادی و فضای کسب و کار) - صفحه:27-42

  tick  حق تعویض و استرداد کالا در حقوق ایران (با تاکید بر حقوق مصرف کننده) - صفحه:97-98

  tick  داوری تجاری بین المللی آیین داوری - صفحه:104-105

  tick  رتبه بندی صنایع کارخانه ای استان بوشهر براساس عملکرد عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی (1) - صفحه:2-15

  tick  مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل کارایی و بهره وری - صفحه:101-102

  tick  هدفمند کردن پرداخت های انتقالی در کشورهای در حال توسعه مروری بر تجارب و شواهد - صفحه:103-103
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved