>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1382 - دوره:1 - شماره:2


  tick  آشنایی با روشها و فنون بسته بندی مناسب کالاها - صفحه:97-110

  tick  آیا اجلاس کانکون موجب تقویت توسعه خواهد شد - صفحه:141-141

  tick  بازارشناسی: انگلستان - صفحه:111-128

  tick  برای کاهش ارزش یورو مداخله نکنید - صفحه:139-139

  tick  بررسی برخی مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی و مقایسه تطبیقی آن با صنعت خودروسازی جهان - صفحه:20-32

  tick  بررسی روندهای بین المللی در تولید و تجارت ابریشم - صفحه:60-74

  tick  بررسی عملکرد صنعت قطعه سازی خودرو - صفحه:3-19

  tick  بررسی ماموریت های سازمانی اتاق بازرگانی در چند کشور منتخب - صفحه:136-138

  tick  تجارت خدمات: راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط - صفحه:85-96

  tick  تجربه هایی از مزیت رقابتی در عرصه بین المللی : بریتانیا - صفحه:48-59

  tick  ترک بغداد - صفحه:144-144

  tick  جهان سوم با بهبود قواعد بومی می تواند به خود کمک کند - صفحه:142-143

  tick  کار در سازمانی به وسعت تمام زندگی (اشتغال در جامعه اطلاعاتی) - صفحه:75-84

  tick  مروری بر کتاب توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی - صفحه:129-135

  tick  معامله جدید برای دنیای جدید - صفحه:142-142

  tick  منطقه گرایی در نظام تجاری چند جانبه - صفحه:42-47

  tick  موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی - صفحه:33-41

  tick  نیرنگ های معاهده های تجاری - صفحه:140-140
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved