>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1387 - دوره:10 - شماره:2


  tick  آسیب عملکرد لوله های کلیوی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور - صفحه:119-124

  tick  اثر حفاظتی تجویز دراز مدت سیلی مارین بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون و استرس اکسیداتیو در موش صحرایی دیابتی - صفحه:143-150

  tick  بررسی اثر سایمتیدین در کنترل دردهای بعد از عمل جراحی - صفحه:131-136

  tick  بررسی ارتباط بین چین نرمه گوش و حوادث عروق مغزی - صفحه:137-142

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک حوادث حین کار در شهرستان سمنان (سال 85-81) - صفحه:95-100

  tick  بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خصوص ویژگی های یک استاد خوب دانشگاهی - صفحه:77-84

  tick  بررسی سبک های مقابله ای در بیماران همودیالیزی - صفحه:111-118

  tick  بررسی فراوانی موارد گزارش شده تب مالت به مرکز بهداشت استان از مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی و دولتی شهرستان سمنان در سال 1385 - صفحه:125-130

  tick  دز عمقی اندام های بحرانی فانتوم معادل بافت بر اساس دز سطحی حاصل از سیستم جذب سنجی دوگانه اشعه X با دسته پرتو قلمی با استفاده از دزیمتری ترمولومینسانس - صفحه:101-110

  tick  نقش گیرنده های Gaba A در ایجاد دوره «تضعیف پس از تشنج» در مدل کیندلینگ موش صحرایی - صفحه:85-94

  tick  گزارش یک مورد تومور کارسینوئید اولیه پستان - صفحه:151-154
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved