>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1387 - دوره:9 - شماره:4


  tick  اثر روش خروج جفت بر روی مدت زمان و آندومتریت بعد از عمل سزارین - صفحه:293-296

  tick  اثرات هورمون های استروئیدی جنسی بر ادم مغزی و فشار داخل جمجمه ای در مدل تجربی ترومای مغزی در موش سفید آزمایشگاهی - صفحه:263-272

  tick  بررسی ارتباط عوامل ترومبوفیلیک با شدت خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی A شدید - صفحه:329-336

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل طی سال های 1386-1382 در شهرستان دامغان - صفحه:315-320

  tick  بررسی تاثیر برنامه های مدون آموزش مداوم در میزان آگاهی پزشکان عمومی - صفحه:255-262

  tick  بررسی تعدی کلامی به پرستاران شاغل در بیمارستان های سراسر کشور ایران - صفحه:273-278

  tick  بررسی تغییر عملکرد نوروفیزیولوژی شاخه های حرکتی عصب پرونئال عمقی در بیماران با پیچ خوردگی داخلی مچ پا - صفحه:321-328

  tick  بررسی وضعیت دریافت صبحانه در دانش آموزان و ارتباط آن با برخی از عوامل در شهر سمنان - صفحه:285-292

  tick  تاثیر ماساژ بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران - صفحه:279-284

  tick  تعیین حساسیت و ویژگی روش های الیزای خانگی در تشخیص لپتوسپیروز در سرم - صفحه:309-314

  tick  مقایسه اثر استامینوفن خوراکی و رکتال بر میزان درد بعد از عمل جراحی ختنه - صفحه:301-308

  tick  میزان شیوع و حساسیت دارویی کمپیلوباکتر ژوژنی در کودکان مبتلا به اسهال در سمنان - صفحه:297-300
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved