>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1394 - دوره:16 - شماره:3


  tick  اثرات تزریق داخل آمیگدالی ممانتین بر علایم متابولیکی استرس مزمن در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر نژاد Nmri - صفحه:376-383

  tick  اثرات دو و سه هفته تیپر بر مجاری تنفسی تحتانی موش‌های صحرایی در حال رشد - صفحه:366-375

  tick  اثرات کینزیوتیپ بر درد و ناتوانی عملکردی در زنان جوان دارای کمردرد قاعدگی - صفحه:404-412

  tick  ارتباط بین کمبود و اضافه بار آهن و سرطان در انسان - صفحه:289-300

  tick  ارتباط تیپ‌های شبانه‌روزی با رفتارهای مراقبتی پرستاران - صفحه:389-396

  tick  ارزیابی وضعیت‌های بدنی پرستاران بیمارستان ولایت شهرستان دامغان در حین انجام وظایف شغلی و تاثیر آن در بروز ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی - صفحه:338-346

  tick  بررسی اثرات تزریق محیطی و داخل هیپوکمپی سیگلوهگزامید به عنوان مهار‌گر سنتز پروتئین بر بازتثبیت تاخیری حافظه احترازی غیر فعال در موش بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:433-442

  tick  بررسی اثرات فوری و تاخیری Taping Kinesio بر نوسانات پوسچر در افراد مبتلا به پیچ‌خوردگی مچ پا - صفحه:425-432

  tick  بررسی اثرات متقابل استرس حاد و کورتیکوسترون با گیرنده‌های 5ht6 سروتونرژیک بر به خاطرآوری و خاموشی حافظه ترس در موش سوری - صفحه:454-461

  tick  بررسی ایمنی‌زایی آنتی‌ژن‌های Stxb و Stxb-Ipad به‌صورت نازال در رت‌های آزمایشگاهی - صفحه:397-403

  tick  بررسی مقایسه‌ای تاثیر تمرینات ثباتی و Taping بر اصلاح وضعیت جلوآمده‌ی سر - صفحه:301-311

  tick  تعیین میزان صحت تشخیص استرپتوکوک پنومونیه در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی با روش‌های فنوتایپی و مولکولی - صفحه:384-388

  tick  جداسازی، همسانه‌سازی و بررسی ویژگی‌های ژن انتقال‌دهنده هگزوز 7 (Hxt7) از مخمر ساکارومایسس سرویزیه سویه ایرانی - صفحه:356-365

  tick  روایی و پایایی ابزار طراحی شده برای اندازه‌گیری گشتاور چرخشی تنه با استفاده از دستگاه دینامومتر بایودکس در بیماران کمردرد مزمن - صفحه:413-424

  tick  عمل‌کرد مادران شهر سمنان در زمینه مصرف مکمل آهن در شیرخواران و عوامل مرتبط با آن - صفحه:462-471

  tick  متاآنالیز شیوع مسمومیت‌های غیر غذایی عمدی و غیر عمدی در ایران بین سالهای 1392- 1370 - صفحه:443-453

  tick  مقایسه تاثیر تمرین فرو بردن شکم به داخل و هم‌انقباضی عضلات شکم بر ضخامت عضله عرضی شکمی در زنان جوان مبتلا به کمردرد غیراختصاصی - صفحه:312-319

  tick  مقایسه دو ابزار Apache Iv و Saps Ii در پیش‌بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه - صفحه:347-355

  tick  مقایسه طرح‌واره‏های ناسازگار اولیه و طرح‌واره‏های ظاهر در افراد سالم با وزن طبیعی و مبتلا به چاقی - صفحه:329-337

  tick  نقد مقاله: اثر عصاره آبی زعفران و میدان الکترومغناطیس با فرکانس کم بر آنژیوژنز در حلقه آئورت موش صحرایی نژاد ویستار - صفحه:287-288

  tick  همبستگی ابعاد هیجانی کلمات و مولفه‌های واژگانی-معنایی در دانشجویان فارسی زبان - صفحه:320-328
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved