>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:2


  tick  اثر مکمل سلنیم بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی - صفحه:136-142

  tick  اثرات اتانول بر تغییرات کروموزمی سلول های فیبروبلاست انسانی - صفحه:254-259

  tick  اثرات درمانی کورکومین بر آسیب های بافتی کلیوی ناشی از ایسکمی/خون رسانی مجدد در موش صحرایی - صفحه:273-281

  tick  اپیدمیولوژی و اتیولوژی بیماری آلزایمر - صفحه:119-127

  tick  بررسی اثر تمرینات اکسنتریک و کانسنتریک بر شاخص های فشار خون و ضربان قلب در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:166-174

  tick  بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین D بر علائم و شاخص التهابی پروتئین واکنشی C در بیماران مبتلا به میگرن - صفحه:207-212

  tick  بررسی ارتباط شاخص های شمارش سلول های خونی با شدت بیماری انسدادی مزمن ریه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان - صفحه:143-148

  tick  بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر مهارت های ارتباطی میان فردی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:229-238

  tick  بررسی تاثیر پلی مورفیسم ها و سایر عوامل خطر بر سطح کلسترول تام خون در طول زمان با استفاده از مدل اثرات تصادفی منطقی: مطالعه قند و لیپید تهران - صفحه:193-201

  tick  بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 2932- در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 29 - صفحه:220-228

  tick  بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 1391-1392 - صفحه:220-228

  tick  بررسی رژیم دارویی فلودارابین- سیکلوفسفامید در درمان بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن - صفحه:202-206

  tick  بیان، استخراج، تخلیص و بررسی ایمنی زایی سه پروتئین نوترکیب Ltb, Thc, Bont/A و مقایسه تیتر آنتی بادی تولید شده علیه آن ها در حیوان آزمایشگاهی - صفحه:246-253

  tick  تاثیر برنامه راه انداختن زودهنگام بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش Ccu - صفحه:175-184

  tick  تاثیر تجویز عصاره های قطبی و غیر قطبی گیاه Salvia Candidissima بر کاهش هیپرآلژزی و خیز در مرحله حاد مدل حیوانی آرتریت ناشی از ادجوانت - صفحه:239-245

  tick  تشخیص هوشمند بیماری هپاتیت با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و هم جوشی طبقه بندی کننده ها - صفحه:149-158

  tick  جذب زیستی فلوراید از محیط های آبی با استفاده از زائدات سیب - صفحه:213-219

  tick  سنتز نانوذره اکسید روی با آلایش منیزیم تهیه شده به روش سل - ژل و بررسی اثرات ضد میکروبی آن بر روی لیستریا مونوسیتوژنز Ptcc 1294 (Serotype 1a) - صفحه:266-272

  tick  کاربرد رگرسیون لجستیک تاوانیده در شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان - صفحه:159-165

  tick  مطالعه سینتیک تغییرات زیرجمعیت های لنفوسیتی در گردش خون محیطی موش پس از تزریق سم T-2 - صفحه:260-265

  tick  مهارت های آگاهی واج شناختی، حافظه و درک خواندن در کودکان ناشنوا - صفحه:128-135

  tick  نقش استرس در آمادگی برای درمان وابستگی به مواد مخدر بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی - صفحه:185-192
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved