>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:1


  tick  اثر فرکانس پایین و بالا تحریکات الکتریکی روی عصب از طریق پوست بر آستانه و شدت درد در هنگام کشش عضلات همسترینگ - صفحه:23-28

  tick  اثر هشت هفته ورزش در آب بر قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به پارکینسون - صفحه:60-66

  tick  اثر پنتوکسی فیلین خوراکی بر بهبودی زخم های پا در بیماران دیابتی - صفحه:8-13

  tick  القای مدل بیماری آلزایمر با بتا آمیلوئید در موش های صحرایی نر شکل پذیری سیناپسی کوتاه مدت در ناحیه Ca1 هیپوکمپ را تغییر نداد - صفحه:76-81

  tick  بررسی اثرات جانبی آسپیرین بر ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز کبدی - صفحه:97-102

  tick  بررسی متابونومیکس اثر داروی آرتمیزینین روی فاز ایستائی انگل لیشمانیا ماژور سویه فردلین در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:90-96

  tick  بررسی مشکلات پژوهشی و موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:1-7

  tick  بررسی ویژگی های جمعیت شناختی 2121 مورد اقدام به خودکشی در استان سمنان - صفحه:29-35

  tick  خودتنظیمی فعالیت باند گامای مغز از طریق نوروفیدبک و اثرات آن بر اتصال ویژگی دیداری در بانوان دانشجو سالم - صفحه:36-45

  tick  شیوع ژن های کد کننده مقاومت آمینوگلیکوزیدی در استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین و استافیلوکوکوس کواگولاز منفی جدا شده از عفونت های بیمارستانی - صفحه:82-89

  tick  مدلهای یادگیری ماشین برای پیشبینی تشخیص بیماری کبد - صفحه:53-59

  tick  مقایسه خاصیت ضدمیکروبی محلول ایرانی سیلوسپت با بتادین برای اسکراب دست قبل از عمل و مطلوبیت آن از نظر تیم جراحی به عنوان جایگزین - صفحه:46-52

  tick  میزان پایبندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به اقامه نماز - صفحه:111-118

  tick  نحوه پذیرش و بهبود موازین کنترل عفونت ویروس هپاتیت ب توسط کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی - صفحه:67-75

  tick  نقش باورهای فراشناخت در پیش بینی میزان اضطراب و شدت لکنت افراد دارای لکنت - صفحه:14-22

  tick  نقش گیرنده های آدرنرژیک و D2 دوپامینرژیک در اثرات بروموکریپتین بر ترشح اسید معده ناشی ازهیستامین درموش بزرگ سفیدآزمایشگاهی نر - صفحه:103-110
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved