>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات تعداد دفعات تمرین هوازی بر برخی شاخص های التهاب عمومی در دانشجویان مرد چاق  
   
نویسنده ضابط علی ,سوری رحمن ,رضائیان نجمه ,عظیمی شهرام
منبع كومش - 1393 - دوره : 15 - شماره : 4 - صفحه:449 -460
  
کلیدواژه ورزش درمانی، فیبرینوژن، پروتئین راکتیو سی، چاقی، مردان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده تربیت بدنی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده تربیت بدنی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved