>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1393 - دوره:15 - شماره:3


  tick  اثر ضد آفلاتوکسین اسانس های زیره ی سبز، کاکوتی و سیاه دانه - صفحه:396-404

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:388-395

  tick  اثرات فعال سازی و غیر فعال سازی گیرنده های گلوکوکورتیکوئید ناحیه قاعده ای جانبی آمیگدال بر خاموشی حافظه ترس در مو ش سفید بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:405-412

  tick  ارزیابی میزان مرگ و میر بیماران در بخش های مراقبت های ویژه با استفاده از معیار آپاچی - صفحه:289-294

  tick  اورکسین(هیپوکرتین): یک پپتید هیپوتالاموسی چند کاره - صفحه:275-281

  tick  بررسی تاثیر سلول های اپی تلیال بر روی رگ زایی پرده ی آمنیون با استفاده از آزمون حلقه ی آئورت رت - صفحه:372-379

  tick  بررسی تغییر آنزیم های آنتی اکسیدانت و ماتریکس متالو پروتئیناز محیط رویی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و چربی در شرایط کشت - صفحه:350-358

  tick  بررسی جهش Ccr5-Δ32 در افراد سالم و بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیص بالینی سازمان انتقال خون ایران - صفحه:359-364

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه پارسی مقیاس تاثیر خستگی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در کشور ایران - صفحه:295-301

  tick  بررسی نقش سیستم اورکسینرژیک در اثر مرفین برمصرف غذا و آب در موش های صحرایی نر - صفحه:380-387

  tick  تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر ترکیب بدن و غلظت پلاسمایی فاکتور رشد انسولین- 1 و پروتیین متصل شونده (شماره 3) به آن در زنان چاق - صفحه:302-309

  tick  تاثیر لمس بر بی قراری بیماران تحت تهویه مکانیکی - صفحه:325-333

  tick  تشخیص مولکولی گونه های کاندیدا با استفاده از ژن کدکننده 65 کیلودالتونی مانوپروتئین به روش Pcr - صفحه:365-371

  tick  سیر تحولی کنش های اجرایی در دانش آموزان مقطع ابتدایی - صفحه:334-340

  tick  عوامل مرتبط با مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه روستاهای سمنان: مطالعه مورد شاهدی لانه گزیده بر اساس اطلاعات 10 ساله نظام مراقبت - صفحه:282-288

  tick  فراوانی اینتگرون کلاس 1 و فنوتیپ مقاومت چند دارویی در استافیلوکوکوس اورئو سهای جدا شده از بیماران و محیط یک واحد مراقبت های ویژه در تهران، ایران - صفحه:341-348

  tick  کاربرد مدل شکنندگی زمان شکست شتابنده با رویکرد بیزی برای شناسائی برخی عوامل خطر زمان های عود در بیماران اسکیزوفرنی - صفحه:310-315

  tick  وضعیت مصرف مکمل آهن و عوامل مرتبط با آن در دختران راهنمایی و دبیرستانی شهر سمنان( 1391) - صفحه:316-324
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved