>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:2


  tick  اثر آزمون ورزشی آستراند بر پاسخ اینترلوکین- 6 و پروتئین واکنشی -C سرم مردان سالم غیرفعال - صفحه:152-157

  tick  اثر استرس آلودگی صوتی در دوران بارداری بر تکوین تشریحی و عمل کردی قشر مخ نوازدان در موش های کوچک آزمایشگاهی - صفحه:192-199

  tick  اثر استرس ناشی از فعالیت ورزشی حاد بر تحکیم حافظه حرکتی ضمنی - صفحه:223-231

  tick  اثر روزه داری اسلامی بر کنترل و ضعیت متابولیک در افراد مبتلا به دیابت در ماه مبارک رمضان - صفحه:145-151

  tick  اثرات الگوی توانمندسازی خانواده- محور بر خشنودی درک شده و عزت نفس مراقبین بیماران مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:240-248

  tick  ارزیابی پایایی و روایی سازه آزمون رشد حرکتی درشت (اولریخ 2) در کودکان استان سمنان - صفحه:200-206

  tick  ایمونوپاتولوژی مالتیپل اسکلروزیس - صفحه:117-129

  tick  بررسی ارتباط عزت نفس با نمایه توده بدنی و برخی از عوامل شیوه زندگی در زنان شاغل - صفحه:172-180

  tick  بررسی بقای 5 ساله بیماران متاستازی مبتلا به سرطان های کولون و رکتال با استفاده از مدل میزان بروز تجمعی - صفحه:207-214

  tick  بررسی تاثیر فعالیت های موسیقایی بر حافظه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا - صفحه:158-165

  tick  بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:232-239

  tick  بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت درکودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی و قطع درمان شده - صفحه:215-222

  tick  بیان فاکتورهای نوروتروفیک و ژن های دوپامینرژیک در سلول های بنیادی مزانشیمی قبل و پس از تیمار توسط دی متیل سولفوکساید - صفحه:130-137

  tick  تاثیر بازتاب شناسی پا بر شدت درد و طول مراحل زایمان در زنان نخست زا - صفحه:166-171

  tick  سازگاری های هورمونی به تمرینات استقامتی با شدت متوسط در مردان چاق غیر فعال - صفحه:181-191

  tick  کلونینگ و تعیین توالی ژن انتقال دهنده هگزوز 2 (Hxt2) از مخمر ساکارومایسس سرویزیه سویه ایرانی - صفحه:138-144

  tick  مقایسه عملکرد ساکول در کودکان کم شنوای عمیق مادرزاد با کودکان هنجار - صفحه:249-255
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved