>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات سیگنال های مغزی ناشی از تابش میدان مغناطیسی کم شدت با فرکانس پایین بر ناحیه کوچکی از مغز  
   
نویسنده شفیعی دارابی علی ,فیروزآبادی محمد ,رسول زاده طباطبایی کاظم ,قبایی مژده
منبع كومش - 1389 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:167 -174
  
کلیدواژه میدان مغناطیسی، ناحیه پیشانی، Eeg ،Elf
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه فیزیک پزشکی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه فیزیک پزشکی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, بخش نورولوژی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved