>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1389 - دوره:12 - شماره:1


  tick  اثر تجویز مزمن سیانیدین- 3-گلوکوزید بر میزان گلوکز و لیپیدهای سرم در موش های صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:72-78

  tick  اثر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر روند غضروف زایی و استخوان سازی در جوانه اولیه اندام حرکتی جنین جوجه - صفحه:66-71

  tick  بررسی اثرات سن، مدت و علت ناباروری و تعداد فولیکول ها بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم - صفحه:59-65

  tick  بررسی اثرات ورزش ارادی بر شدت علایم قطع مرفین ناشی از نالوکسان در موش های سفید آزمایشگاهی - صفحه:86-92

  tick  بررسی ارتباط بین وضعیت رفلکس های دهانی و تعداد اندام های مبتلا در کودکان فلج مغزی اسپاستیک - صفحه:39-43

  tick  بررسی تاثیر دهان شویه با اسانس نعناع در پیش گیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمیدرمانی - صفحه:8-13

  tick  بررسی دقت حس وضعیت مفصل زانوی زنان ورزش کار سالم در زمان های مختلف یک سیکل قاعدگی - صفحه:31-38

  tick  بررسی قدرت عضلات اندام تحتانی و تنه تحتانی در زنان مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال - صفحه:22-30

  tick  بررسی میزان شیوع فشارخون بالا در دانش آموزان 9- 17 ساله مدارس سمنان - صفحه:1-7

  tick  تاثیر مصرف خوراکی مورفین در دوران بارداری بر تکامل شبکیه چشم جنین موش های بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:79-85

  tick  تعیین میزان آلودگی به باکتری های بیماری زا در پدهای الکتروتراپی مورد استفاده در کلینیک های فیزیوتراپی - صفحه:44-52

  tick  خطاهای دیکته نویسی دانش آموزان مدارس ابتدایی در جمعیت های ایرانی - صفحه:53-58

  tick  کاربرد خوشه بندی فازی در تحلیل پروتئین های مرتبط با سرطان های مری، معده و کلون بر اساس تشابهات تفسیر هستی شناسی ژنی - صفحه:14-21
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved