>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1389 - دوره:11 - شماره:4


  tick  اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدروالکی پونه کوهی، مروه تلخ، زرشک وحشی، چای کوهی - صفحه:240-245

  tick  بررسی اثر آموزش بر رفتار زنان خانوار در زمینه مصرف روغن ها و چربی ها - صفحه:255-262

  tick  بررسی میزان بروز عوارض ناشی از واکسیناسیون رایج کشوری در کودکان و نوزادان شهر سمنان - صفحه:245-255

  tick  تاثیر طولانی مدت تزریق پری ناتال بوپروپیون بر اسپایک های دسته جمعی برش های زنده هیپوکامپ نوزادان موش های بزرگ سفید آزمایشگاهی - صفحه:287-294

  tick  تاثیر لرزش درمانی برکوتاهی عضله همسترینگ - صفحه:312-316

  tick  تحلیل بقا پیوند کلیه و ارتباط آن با سن و جنس دهنده و گیرنده عضو بین بیماران پیوند شده - صفحه:302-307

  tick  خستگی مرتبط با سرطان در مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی - صفحه:317-323

  tick  مطالعه مورفومتریک تغییرات حجمی وابسته به سن و جنس هسته پوتامن در افراد سالم با استفاده ازتصویربرداری به روش تشدید میدان مغناطیسی - صفحه:231-240

  tick  مقایسه دو روش دارو درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون اساسی - صفحه:294-302

  tick  مقایسه سه روش شیمی درمانی تکمیلی بعد از جراحی ماستکتومی تعدیل شده بر میزان فراغت از بیماری مبتلایان به سرطان پستان با استفاده از مدل لوگ لوجستیک - صفحه:279-287

  tick  مقایسه پتانسیل تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی انسان و چند گونه حیوانی - صفحه:270-279

  tick  هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس - صفحه:263-270

  tick  وضعیت لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به پسوریازیس - صفحه:307-311
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved