>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1385 - دوره:8 - شماره:1


  tick  اثر والپروات سدیم بر بروز سندرم تخمدان پلی سیستیک - صفحه:19-24

  tick  بررسی اثر دوزهای مختلف ماپروتیلین در درمان بیماران ایرانی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی متوسط - صفحه:63-68

  tick  بررسی اثرات وراپامیل بر اختلال به خاطرآوری اطلاعات ناشی از استرس در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:85-90

  tick  بررسی تاثیر تزریق زیرجلدی نرمال سالین بر درد زایمان ناحیه تحتانی کمر - صفحه:69-74

  tick  بررسی میزان شیوع آلودگی های انگلی روده ای و عوامل مرتبط با آن در کودکان کودکستانی و دبستانی مناطق شهری استان سمنان (1384) - صفحه:75-84

  tick  بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در رابطه با باورهای نادرست چاقی - صفحه:47-54

  tick  بررسی پاسخ های رفتاری و اثر پیش درمانی Mk-801 و مورفین در مدل درد نوروپاتی Sni‌ در موش صحرایی نر بالغ - صفحه:33-40

  tick  تعیین حجم نمونه در مطالعات جور شده - صفحه:55-62

  tick  جداسازی و کلونینگ ژن فولیکول استیمولایتینگ هورمون انسانی Hfshb با سیگنال سکانس طبیعی ژن در شاتل وکتور Ppic9 مخمر متیلوتروف Pichia Pastoris - صفحه:11-18

  tick  مروری گذرا بر روش های ایجاد سکته مغزی در حیوانات آزمایشگاهی: انواع مدل ها، ارزیابی ضایعات مغزی و اختلالات نرولوژیکی - صفحه:1-10

  tick  مقایسه استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به پره اکلامپسی، باردار سالم و غیرباردار - صفحه:41-46

  tick  مقایسه سهولت لوله گذاری داخل تراشه به دو روش بی هوشی با و بدون استفاده از سوکسینیل کولین در بیماران مسن - صفحه:25-32

  tick  گزارش موردی نادر از خونریزی مدیاستینال پس از عمل جراحی قلب باز - صفحه:91-94

  tick  گزارش یک مورد جالب لنفوم اولیه تخمدان - صفحه:95-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved