>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1391 - دوره:13 - شماره:4


  tick  اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر تشنج القاء شده توسط پنتیلن تترازول و پاسخ های درد در زمان بلوغ در موش سفید آزمایشگاهی - صفحه:480-485

  tick  اثربخشی یک برنامه آموزشی بر آگاهی مادران در مورد کم خونی فقر آهن - صفحه:419-429

  tick  ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری و پیامدهای نوزادی - صفحه:445-451

  tick  بررسی اثرات مصرف غلظت های مختلف ساکاروز خوراکی بر درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادان - صفحه:414-419

  tick  بررسی ارتباط الگوهای فصلی با وزن هنگام تولد - صفحه:427-433

  tick  بررسی ارتباط ژنتیکی میکروستلایت های منتخب با برخی مولفه های سندرم متابولیک در خانواده های فارس و آذری - صفحه:405-413

  tick  بررسی ارزش قند خون اندازه گیری شده به روش گلوکومتری در تشخیص هیپوگلیسمی در نوزادان - صفحه:440-444

  tick  بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر میزان فاکتور رشد اندوتلیال عروق و اندوستاتین سرم در موش های صحرایی - صفحه:474-479

  tick  حرکت شعاعی دیواره ی شریان کاروتید: رویکردی مبتنی بر الگوریتم تطبیق بلوک - صفحه:465-473

  tick  کارآیی گفتاردرمانی با استفاده از شیوه های تحریک عمومی زبان و مدل توصیفی-تکاملی بر اساس متغیرهای صرفی در کودکان مبتلا به نقص شنوایی شدید تا عمیق - صفحه:452-459

  tick  مقایسه اثرات درمانی تیبولون و هورمون درمانی کلاسیک بر شاخص و ارزش بلوغ سلول های واژن در زنان یائسه - صفحه:397-404

  tick  مقایسه تاثیر سرم نرمال سالین و دکستروز سالین بر طول زایمان و برخی پیامدهای زایمانی در زنان نخست زا - صفحه:434-439

  tick  مقایسه عمل کرد الکتروکموتراپی با پالس های الکتریکی کم شدت در فرکانس 1 هرتز و 5 کیلوهرتز بر کاهش حجم تومور پستان موش Balb/C - صفحه:486-490

  tick  مقایسه مهارت های حرکتی کودکان کم توان ذهنی و عادی با سن عقلی - صفحه:460-464
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved