>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1382 - دوره:5 - شماره:1-2


  tick  اثر سایتوتوکسیسیتی و بازدارندگی پیروکسیکام بر فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها در مقایسه با... - صفحه:1-6

  tick  اثرات ریواس بر چربی های خون در خرگوش هیپرلیپیدمیک - صفحه:19-28

  tick  بررسی عملکرد اکوستیکی سیستم های فراصوتی تشخیصی به هنگام در تهران - صفحه:73-80

  tick  بررسی میزان بروز پنومونی بیمارستانی در بیماران بالای 15 سال بستری در بخش مراقبت های... - صفحه:87-92

  tick  جداسازی ژن گلوکز اکسیداز آسپرژیلوس نایجر و کلونینگ آن در پروکاریوت ها - صفحه:29-36

  tick  دوام و ایمنی خاطره واکسن هپاتیت B ده سال پس از واکسیناسیون همگانی در دوران نوزادی - صفحه:63-72

  tick  روش پوشش نمونه ای برای برآورد اندازه جمعیت و کاربرد آن در کم شماری مرگ و میر - صفحه:37-44

  tick  کیفیت ارائه مراقبت های قبل از زایمان در مراکز بهداشتی درمانی بر اساس استانداردهای مراقبتی موجود - صفحه:81-86

  tick  مقایسه اثرات درمانی اولتراسوند و لیزر درمانی کم توان بر روند التیام سندرم تونل کارپ - صفحه:45-52

  tick  مقایسه میزان رشد حرکات ظریف و دقیق در کودکان مهدهای کودک شهری و روستائی سمنان - صفحه:53-62

  tick  همه گیرشناسی اختلالات روان پزشکی در استان سمنان سال 1380 - صفحه:7-18

  tick  گزارش نتایج 88 سیکل Iui در 75 زوج نازا در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان، مهرماه 80... - صفحه:93-97
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved