>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1380 - دوره:2 - شماره:3-4


  tick  ارزیابی درونی: فرایندی جهت ارتقای کیفیت آموزش در گروه آموزشی اطفال دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:167-176

  tick  بررسی آسیب های کروموزومی در لنفوسیت های کارکنان اتاق عمل ناشی از استنشاق گازهای بیهوشی ... - صفحه:161-166

  tick  بررسی شیوع تنگی خارج از جمجمه ای شریان کاروتید داخلی در بیماران با سکته مغزی ایسکمیک... - صفحه:153-160

  tick  بررسی نقش واسطه ای نیتریک اکساید (No) در تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر... - صفحه:177-184

  tick  بررسی و تعیین ارتباط کمر درد مزمن با قابلیت انعطاف پذیری عضلات لگن و ران - صفحه:201-206

  tick  تغییرات فشار داخل چشمی ناشی از مصرف ساکسینیل کولین و آتراکوریوم قبل و بعد از عمل جراحی... - صفحه:147-152

  tick  تفکیک میکروکلسیفیکاسیون بافت پستان با روش ماموگرافی رقمی: ارائه یک روش پردازشی جدید - صفحه:185-192

  tick  جلوگیری از آتروفی عضلانی با تسریع در روند ترمیم عصب ضایعه دیده در زبان رت - صفحه:137-146

  tick  مطالعه رنگ بری پساب واحد دباغی صنایع چرم سازی به کمک قارچ Aspergillus Niger به ... - صفحه:193-200

  tick  نقش گیرنده های گلوکوکورتیکوئید آمیگدال و هیپوکمپ در فرایند ذخیره حافظه در موش بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:123-136
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved