>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1388 - دوره:10 - شماره:3


  tick  اثر مصرف خوراکی موسیر بر پاسخ‌گویی انقباضی آئورت سینه‌ای موش سفید بزرگ دیابتی - صفحه:213-220

  tick  استفاده از شاخص ضریب تغییرات برای ارزیابی و مقایسه دقت اندازه‌گیری میکروپیپت‌های آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای Clsi Ep5 و Iso 8655 - صفحه:185-191

  tick  بررسی اثر آمینوگوآنیدین در پاسخ‌های رفتاری درد نوروپاتی مدل Cci در موش بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:207-214

  tick  بررسی الگوی مصرف اسید فولیک در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1385 - صفحه:171-178

  tick  بررسی تاثیر ارتزهای نیمه سخت و نرم بر کنترل پاسچر بین سمت درگیر و سمت سالم در بیماران با بی‌ثباتی عملکردی مچ پا و افراد سالم - صفحه:155-161

  tick  بررسی تاثیر دفعات دیالیز بر وضعیت تغذیه بیماران همودیالیزی - صفحه:197-202

  tick  بررسی میزان بروز خون‌ریزی‌های غیرطبیعی در مصرف‌کنندگان روش‌های هورمونی پیش‌گیری از بارداری مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی سمنان (86-1385) - صفحه:219-225

  tick  بررسی‌ اپیدمیولوژی‌ لیشمانیوز جلدی‌ در شهرستان کاشان در سال 1386 - صفحه:177-186

  tick  شیوع بارداری‌های بدون برنامه و فاکتورهای مرتبط با آن در شهر اراک سال 1386 - صفحه:201-207

  tick  مطالعه اثر سلول‌های بنیادی مزانشیمی رت به عنوان لایه تغذیه‌کننده در جداسازی و کشت سلول‌های بنیادی جنینی موش - صفحه:161-171

  tick  گزارش موارد مراجعه‌کنندگان مشکوک به سوزاک به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهر مشهد - صفحه:191-196

  tick  گزارش یک مورد پاسخ چشم‌گیر پان‌یوئیت مقاوم بیماری بهجت به درمان کوتاه مدت با Infliximab و به‌دنبال آن Cellcept - صفحه:225-227
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved