>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1388 - دوره:10 - شماره:1


  tick  استفاده از سه روش مولکولی متفاوت در شناسایی الگوی ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ژنوتایپ بیجینگ - صفحه:7-14

  tick  بررسی اثر ماساژ با روغن حاوی تری گلیسرید با زنجیره متوسط بر افزایش وزن نوزادان نارس - صفحه:1-6

  tick  بررسی ارتباط عوامل ترومبوتیک با شدت خون ریزی در بیماران مبتلا به نقص فاکتور یازده انعقادی - صفحه:55-60

  tick  بررسی ارزش تشخیصی آسپیراسیون با سوزن باریک در تشخیص سیتولوژیک توده های غدد بزاقی - صفحه:61-65

  tick  بررسی شیوع آلرژی به کپک های معلق در هوا در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی شهر سمنان - صفحه:27-32

  tick  بهینه سازی تجزیه بیولوژیکی نفت خام توسط میکروارگانیسم های خالص سازی شده به روش طراحی آزمایش ها - صفحه:41-53

  tick  بهینه سازی فرایند حذف پروپیلن گلیکول در یک راکتور لجن فعال دارای بستر ثابت به کمک روش تحلیل آزمایشات تاگوچی - صفحه:15-25

  tick  تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر میزان لپتین، فاکتور نکروز دهنده تومور - آلفا و اینترلوکین -6 مردان چاق و لاغر - صفحه:33-39

  tick  گزارش یک مورد آنافیلاکسی ناشی از مصرف غذای حاوی گندم در یک شیرخوار (گزارش موردی) - صفحه:67-69

  tick  گزارش یک مورد پیچ خوردگی طحال سرگردان (گزارش موردی) - صفحه:71-73
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved