>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1386 - دوره:9 - شماره:2


  tick  افزایش قدرت سولفورزدایی بیولوژیک از طریق کلونینگ و بیان ژن اکسیدوردوکتاز بدست آمده از باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس Igts8 با استفاده از وکتور بیانی Et21a - صفحه:99-104

  tick  برآورد ناپارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان گرمسار - صفحه:139-145

  tick  براورد میزان بقا در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد - صفحه:131-137

  tick  بررسی اثر فراکسیون های اتیل استات عصاره 5% الکلی آبی سیاه دانه بر پیش گیری از سنگ اگزالات کلسیم کلیه در رت نژاد Wistar - صفحه:123-130

  tick  بررسی ارتباط منوراژی (افزایش میزان خونریزی قاعدگی) و دیابت بارداری - صفحه:147-153

  tick  بررسی میزان آگاهی از مطالعه کارآمد در دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل سال 1385 - صفحه:93-98

  tick  بررسی میزان بقاء و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مبتلا به سرطان پستان جراحی شده در بیمارستان امداد سمنان در سال های 81-1370: کاربرد رگرسیون کاکس - صفحه:111-116

  tick  بررسی میزان تاثیر فاکتورهای محیطی و تغذیه ای بر میزان تولید لوله زایا توسط کاندیدادابلینسیس در شرایط برون تنی (In Vitro) - صفحه:117-121

  tick  بررسی ویژگی های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق - صفحه:87-92

  tick  تعیین ساختار سازه ای واکه های زبان فارسی و مقایسه آن ها بین کودکان 7 تا 9 سال و بزرگ سالان 18 تا 22 سال فارسی زبان - صفحه:105-109

  tick  خوشه بندی داده های بیان ژنی و کاربرد آن در تحلیل افتراق انواع سرطان خون - صفحه:163-169

  tick  میزان ویروس Bk در ادرار بیماران پیوند مغز استخوان و تأثیر آن در تشخیص بیماری هموراژیک سیستایتیس (Hemorrhagiccystitis) - صفحه:155-161
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved