>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین بهترین شاخص تن سنجی جهت پیشگویی سطح لیپیدهای سرم در زنان مبتلا به افزایش وزن چاقی  
   
نویسنده شهرکی توران ,شهرکی منصور ,رودباری مسعود
منبع مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1386 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:24 -29
  
آدرس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشکده پزشکی, گروه آموزشی بیماریهای کودکان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشکده پزشکی, گروه آموزشی تغذیه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشکده بهداشت, گروه آموزشی بهداشت عمومی, ایران
پست الکترونیکی m-shahraki2002@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved