>
Fa   |   Ar   |   En
   کینماتیک زاویه ای مفاصل در اجرای شوت جفت بسکتبالیست های مرد تیم ملی  
   
نویسنده صادقی حیدر ,شریعت زاده جنیدی محمد ,برهانی کاخکی زهره
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1386 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:172 -187
  
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved