>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل بروز بحران های ورزشی و روش پیشگیری از آن ها در زمینه های نرم افزار و سخت افزار، جان افزار و رسانه ها  
   
نویسنده شاه منصوری عزت اله ,مظفری امیراحمد
منبع پژوهش در علوم ورزشي - 1385 - دوره : 4 - شماره : 12 - صفحه:87 -106
  
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved