>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در علوم ورزشی   
سال:1381 - دوره:1 - شماره:1


  tick  اثر هشت هفته تمرینات فوتبال بر غلظت متابولیت های نیتریک اکساید Noدر بازیکنان فوتبال دسته اول دانشگاههای کشور و بررسی ارتباط با گرفتگی عضلات - صفحه:81-94

  tick  بررسی اثر هیپوکسی شناسی از ارتفاع روی متغیرهای قلبی-عروقی، ظرفیت عملی و متغیرهای خونی کوهنوردان آماتور - صفحه:123-139

  tick  بررسی رابطه شادی با شخصیت در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز - صفحه:95-110

  tick  بررسی ناهنجاری های ستون فقرات در زنان ورزشکار و ورزشکاران بازنشسته دو و میدانی - صفحه:51-64

  tick  تعیین روایی ابزار سنجش آمادگی روانی ورزشکاران اوتاوا (Omsat) - صفحه:31-50

  tick  شناسایی موانع و مشکلات پژوهش در تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاههای کشور - صفحه:5-30

  tick  مطالعه طولی ویژگی سنی و عملکردی شناگران تیم ملی ایران در مقایسه با شاخص های قاره ای و بین المللی - صفحه:65-80

  tick  مقایسه اعتماد به نفس ورزشی در بین ورزشکاران رشته های مشت زنی، کشتی و وزنه برداری و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرین - صفحه:111-122
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved