>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه علوم حرکتی و ورزش   
سال:1387 - دوره:6 - شماره:12


  tick  بررسی ارتباط بین استقامت عضلات تنه ویژگی های آنتروپومتری با میزان دردهای کمری در وزشکاران دارای ناهنجاری گودی کمر - صفحه:23-32

  tick  بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه ای بانوان شهر اصفهان - صفحه:111-120

  tick  بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه ای فوتبال ایران و مقایسه وضعیت موجود با لیگ های کره جنوبی و ژاپن - صفحه:121-132

  tick  تاثیر روش درمانی کشش مرحله ای با نگه داشتن در مقابل مقاومت و آزاد سازی برروی تغییرات مفصل ران بیماران مبتلا به کمردرد مزمن - صفحه:11-22

  tick  تاثیر زمان های روز بر اجرا و برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی شناگران پسر نوجوان - صفحه:67-76

  tick  تاثیر یک جلسه دوی استقامتی فزاینده و تمرین با وزنه بر پاسخ پروتئین شوک گرمایی زنان جوان فعال - صفحه:77-86

  tick  توصیف و مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان دختر و پسر 10 و 11 ساله شهرستان ارومیه - صفحه:55-66

  tick  جریان آب اطراف اندام فوقانی در شنای کرال سینه برای محاسبه نیروی جلو برنده : جریان با جهت حرکت ثابت یا متغیر ؟ - صفحه:1-10

  tick  فعالیت های ورزشی و بزهکاری آزمون تجربی نظریه پیوند اجتماعی هیرشی - صفحه:133-141

  tick  مطالعه ارتباط بین آزمون های تخصصی جسمانی و مهارتی رشته بسکنبال در بازیکنان تیم ملی جوانان و بزرگسالان - صفحه:87-96

  tick  مطالعه تطبیقی وضعیت تربیت بدنی آموزش و پرورش در ایران با کشورهای آمریکا و کانادا - صفحه:97-110

  tick  ویژگی های جوهری حرکت های نشانه گیری دست انسان : شواهدی مبنی بر برنامه ریزی در فضای دکارتی - صفحه:33-54
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved