>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای حقوقی   
سال:1385 - دوره:5 - شماره:10


  tick  آئین دادرسی مالیاتی در ایران (ساختار ، اصول راهبردی، مشکلات و موانع) - صفحه:255-274

  tick  آزادی بیان و هتک حرمت ادیان و پیامبران در اروپا از منظر حقوق بشر - صفحه:113-146

  tick  بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن - صفحه:275-296

  tick  تعریف و توصیف جنایت ژنوسید در پرتو رویه قضائی دادگاههای کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق - صفحه:55-84

  tick  رای دیوانعالی کشور در مورد درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر - صفحه:313-330

  tick  صلاحیتها و مجازاتها در دادگاه عالی کیفری عراق: از تاسیس دادگاه تا اعدام صدام - صفحه:171-202

  tick  عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران: از ارجاع تا تحریم - صفحه:15-54

  tick  قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق کیفری ایران با تکیه بر مصوبه سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام - صفحه:147-170

  tick  قطعنامه 1701 شورای امنیت در خصوص سی و سه روز جنگ حزب الله و اسرائیل از منظر حقوق بین الملل - صفحه:331-354

  tick  مالیات بر ارزش افزوده و عدالت مالیاتی - صفحه:203-224

  tick  مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه - صفحه:297-312

  tick  وقف سهام شرکتها: امکان حقوقی و ضرورت اجتماعی - صفحه:85-112

  tick  پیشگیری از مالیات مضاعف در حقوق مالیاتی ایران - صفحه:225-254
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved