>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای حقوقی   
سال:1389 - دوره:9 - شماره:17


  tick  آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات بورس اوراق بهادار - صفحه:459-483

  tick  ادغام فرامرزی بورس سهام و اوراق بهادار: توهم یا واقعیت؟ - صفحه:485-495

  tick  اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (با نگاهی به قانون تجارت الکترونیکی ایران) - صفحه:57-93

  tick  اصول حاکم بر تعارض ادله اثبات دعوی (در امور مدنی) - صفحه:145-174

  tick  بررسی آراء قضایی صادره در خصوص معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی - صفحه:285-301

  tick  بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی - صفحه:527-542

  tick  تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی - صفحه:233-255

  tick  توصیف خواسته در قانون و رویه قضایی - صفحه:13-56

  tick  جایگاه حقوق بین الملل کیفری در خاورمیانه از محاکمه صدام تا محاکمه عاملان ترور رفیق حریری - صفحه:175-197

  tick  داوری اختلافات در بازار اوراق بهادار - صفحه:397-407

  tick  ششمین دوره مسابقات شبیه سازی دیوان بین المللی کیفری (تابستان و پاییز 1389) Moot Court Competition - صفحه:607-611

  tick  شناسایی در حقوق بین الملل: آثار حقوقی شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا - صفحه:115-143

  tick  علائم تجاری غیرسنتی - صفحه:567-583

  tick  قطعنامه 1929 شورای امنیت: بازنمایی نبرد حق و قدرت در جهان نامتحد - صفحه:585-606

  tick  قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام در پرتو قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384 - صفحه:437-458

  tick  مؤلفه های امنیت اجتماعی در قوانین کیفری - صفحه:95-114

  tick  ماهیت حقوقی و صلاحیتهای هیات داوری بازار اوراق بهادار - صفحه:409-435

  tick  مبارزه با تقلب در بازارهای اوراق بهادار؛ نگاهی به نظم حقوقی بازار اوراق بهادار در ایالات متحد آمریکا در برابر تقلبات - صفحه:257-283

  tick  مبانی و اصول تعهد به دادن اطلاعات در بورس - صفحه:203-212

  tick  مسؤولیت کارگزاران در معاملات فضولی اوراق بهادار با تکیه بر رویه هیات داوری - صفحه:341-365

  tick  مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه - صفحه:303-340

  tick  مطالعه تطبیقی ممنوعیت های دارندگان اطلاعات نهانی در رابطه با معاملات اوراق بهادار در حقوق اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و ایران - صفحه:213-232

  tick  ملاحظاتی پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو (2010)» - صفحه:499-525

  tick  نقدی بر قانون جدید بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387 - صفحه:543-565

  tick  نقش صکوک در تامین مالی پروژه ها و تاملی بر قوانین و مقررات حاکم بر آن - صفحه:367-395
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved