>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای حقوقی   
سال:1387 - دوره:7 - شماره:13


  tick  آسیب شناسی لایحه قانون مجازات اسلامی از منظر عقلانیت گفتاری - صفحه:305-314

  tick  بازداشتگاه مناسب برای معلولان زندانی از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر - صفحه:289-304

  tick  تأملی بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در پرتو مقررات کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت - صفحه:209-220

  tick  تحول گفتمانی: حق ها و آزادی های معلولان در آئینه حقوق بشر معاصر - صفحه:185-208

  tick  جایگاه بزه دیده در لایحه قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد1-111 تا 2-166) - صفحه:315-334

  tick  جرم انگاری انکار هولوکاست: مطابق یا مغایر حقوق بشر؟ - صفحه:101-120

  tick  حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران: ضرورت همگامی با تحولات بین المللی - صفحه:221-236

  tick  حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیری های مسلحانه - صفحه:259-270

  tick  حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی - صفحه:121-156

  tick  سازوکارهای حمایت از حق اشتغال اشخاص دارای معلولیت ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر - صفحه:237-258

  tick  قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی - صفحه:157-184

  tick  قطعنامه 1835 شورای امنیت : زمینه و دورنما در برداشتی حقوقی - صفحه:49-74

  tick  مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی - صفحه:335-344

  tick  ملاحظاتی پیرامون بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران - صفحه:13-48

  tick  موارد عدم تعهد بیمه گر در بیمه های اشخاص - صفحه:75-100

  tick  نگاهی به حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در جامعه اروپا - صفحه:271-288

  tick  واکاوی لزوم استیذان در قصاص - صفحه:345-353
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved