>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1389 - دوره:23 - شماره:5


  tick  اثر همزمان سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر روی رشد (تقسیم سلولی)، انگیزه های فتوسنتزی و مقدار بتا- کاروتن در جلبک تک سلولی Dunaliella Salina Teod - صفحه:638-647

  tick  استخراج و بررسی طرح پروتئینها و Dna نوکلئوزومی کروماتین سلولهای برگ گیاه سیب زمینی (Solanum Tuberosum) - صفحه:648-662

  tick  بررسی اثر محرومیت از آب بر روی وزن و برخی فاکتورهای خون شتر - صفحه:761-769

  tick  بررسی تاثیر تغییرات منبع کربن بر زنجیره تنفسی باکتری سودوموناس آئروژنوزا - صفحه:680-687

  tick  بررسی عملکرد لاینهای جدید کرم ابریشم و ارزیابی اثرات فصل و جنس بر عملکرد آنها - صفحه:770-780

  tick  بررسی فعالیت ضد باکتریایی ریشه گیاه نوروزک ( Salvia Leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو - صفحه:707-717

  tick  بررسی پروانه های روزپرواز (Rhopalocera) زیر آب سوادکوه - صفحه:752-760

  tick  تاثیر تراکم های مختلف Β- گلوکان بر سنتز پرولاکتین در یاخته های Gh3/B6 و بررسی گیرنده Β- گلوکان در این یاخته ها - صفحه:663-671

  tick  تنوع گونه های گیاهی در جهتهای مختلف جغرافیایی جنگل پایین بند خانیکان، چالوس مازندران - صفحه:697-706

  tick  تولید بز تراریخته حامل ژن بیان کننده فاکتور Ix انعقادی خون انسان با قابلیت ترشح در شیر به وسیله تکنیک انتقال هسته - صفحه:622-637

  tick  شناسایی و تعیین توده زند فون بنتیک رودخانه زاینده رود (استان اصفهان) - صفحه:743-751

  tick  قارچهای جداشده از منطقه تخت جمشید، مطالعه ای برای شناسایی عوامل فرسایش زیستی میراث فرهنگی کشور - صفحه:672-679

  tick  کاربرد حلال های آلی، روشهای طیف سنجی مرئی - فرابنفش و Hplc در بهینه کردن استخراج و تعیین غلظت لیکوپن هندوانه - صفحه:718-726

  tick  مطالعات آناتومیکی ساقه، برگ و دمبرگ در جهت شناسایی 18 گونه از جنس Salvia (تیره نعناع) در استان آذربایجان غربی - صفحه:727-742

  tick  گونه Cylindrospermopsis Raciborskii در تالاب ساحلی انزلی - صفحه:688-696
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved