>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده  
   
نویسنده موسوی جهرمی یگانه ,علیپور محمد صادق ,خداداد کاشی فرهاد ,ترابی حمیده
منبع اقتصاد و الگوسازي - 1398 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:111 -135
چکیده    خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه ی اقتصاد ملی، از یک طرف عرضه کننده نیروی کار به بنگاه ها در بازار نهاده‌ها و از سویی دیگر مصرف کننده ی کالاها و خدمات نهایی در بازار آن‌ها است. همچنین، خانوار تولیدکننده ی بسیاری از کالاها و خدمات می باشد که محصولات خانگی نامیده  می‌شود که ناشی از کار در خانه است. به طور کلی،  کار خانگی با سه منظور خودمصرفی خانوار،  عرضه محصول به بازار برای کسب درآمد، و خانه داری، انجام می‌گیرد. در این پژوهش ارزش اقتصادی کار خانه داری برآورد شده است. از آنجا که هر خانوار برای حیات خود به حداقل زمان و حداقل مصرفِ  محصولات خانه داری نیازمند است، در این پژوهش، از تابع تولید کاب داگلاس با لحاظ کردن دیدگاه استون گری استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، سهم ارزش اقتصادی کار خانه داری، 4 درصد از درآمد ملی سال 1394 برآورد گردیده است. این در حالی است که در همان سال سهم فعالیت هایی نظیر زراعت – باغداری و دامداری به ترتیب 8.33 و 5.57 درصد از درآمد ملی بوده است
کلیدواژه ارزش اقتصادی کارخانه‌داری، روش ارزش‌افزوده، تابع‌تولید خانوار، تابع مطلوبیت استون‌گری
آدرس دانشگاه پیام نور تهران, ایران, پژوهشکده آمار ایران, ایران, دانشگاه پیام نور تهران, ایران, دانشگاه پیام نور تهران, ایران
پست الکترونیکی torabi2280@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved