>
Fa   |   Ar   |   En
   قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم  
   
نویسنده امیری حسین ,غفوری رضا
منبع اقتصاد و الگوسازي - 1398 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:83 -109
چکیده    هدف این مقاله ارائه یک چارچوب تجربی برای ارزیابی شوک‌های سیاست پولی در بازارهای سهام و مسکن ایران در رژیم با نوسانات بالا و پایین است. ابتدا با استفاده از الگوهای مارکف سوئیچینگ، بازارهای سهام و مسکن به دو رژیم تقسیم و احتمالات مرتبط با هر رژیم استخراج می گردد. رویکرد الگو سازی مارکف سوئیچینگ به‌منظور شناسایی دو محیط متمایز برای هر بازار که محیط با نوسانات بالا و محیط با نوسانات پایین نام گذاری می‌شود، به کار می‌رود. سپس با استفاده از الگوهای پروبیت اثرات مربوط به سیاست های پولی بر احتمال قرار گرفتن بازارهای مسکن و سهام در رژیم با نوسانات بالا بررسی شده است. برای این منظور از داده‌های ماهانه نرخ رشد پایه پولی، بازده بازار سهام و مسکن، نرخ تورم و بازده دلار طی دوره زمانی 1395-1389 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که رشد پایه پولی و نرخ تورم بالاتر باعث باقی ماندن بازار سهام و مسکن در رژیم با تغییرپذیری بالا می‌شود. همچنین بالا رفتن بازدهی دلار موجب کاهش احتمال قرار گرفتن دو بازار فوق در رژیم با نوسانات بالا می‌شود. یافته‌های فوق برای سیاست‌گذاران مفید است، زیرا بررسی‌های انجام شده درجه‌ای از قدرت پیش‌بینی الگو را ارائه می‌دهند که می‌توانند در تصمیمات مبتنی بر سیاست پولی استفاده شوند.
کلیدواژه هدف‌گذاری تورم، تغییر رژیم مارکف، قیمت دارایی‌های مالی، سیاست پولی، بازار سهام
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده اقتصاد, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی reza.ghafouri1989@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved