>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:2


  tick  آسیب‌ شناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی به کمک تحلیل Anp و Swot و ارائه راهبردهای مناسب (موردمطالعه: مراکز علمی کاربردی شهرستان زاهدان) - صفحه:177-198

  tick  بررسی تجربه زیسته آموزگاران دوره ابتدایی از وظایف معلم به‌مثابه فیلسوف –معلم - صفحه:35-56

  tick  بررسی تطبیقی عنصر محتوا در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست متوسطه دوم ایران و چند کشور منتخب و پیشنهاد رویکرد و محتوای مغفول در برنامه درسی آموزش محیط‌ زیست ایران - صفحه:127-152

  tick  بررسی ظرفیت روشنفکری دینی متاخر ایران در تحقق تربیت شهروندی مدرن - صفحه:77-104

  tick  تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در بالا بردن آگاهی‌های رسانه‌ای دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر دزفول - صفحه:153-176

  tick  تطبیق وجود از دیدگاه فارابی و هایدگر و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت - صفحه:57-76

  tick  سیستم پذیرش دکتری در ایران و دانشگاه‌های برتر: یک مطالعه تطبیقی - صفحه:5-34

  tick  عینیت در علوم تربیتی از منظر روش بازسازی عقلانی - صفحه:105-126
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved