>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1387 - دوره:76 - شماره:1


  tick  ارزیابی ژنتیکی پیشرفت بیماری سفیدک پودری در دو تلاقی مختلف جو - صفحه:15-26

  tick  بررسی اثرات عمق کاشت و آبیاری تابستانه بر جمعیت کنه (Rhizoglyphus Robini (Acari: Acaridae در شهرستان گناباد - صفحه:1-14

  tick  بررسی تاثیر پریکوسن - I و Ii روی رشد و نمو سوسک برگخوار سیب زمینی، Leptinotarsa Decemlineata - صفحه:27-44

  tick  بررسی تنوع فنوتیپی و پروتئینی عامل بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی در استان های گلستان و آذربایجان غربی - صفحه:135-152

  tick  بررسی زیستایی بذور علف های هرز موجود در لایه های متفاوت کود دامی دپو شده - صفحه:103-122

  tick  بیولوژی کک کلزا، Phyllotreta Corrugate در منطقه ساوه - صفحه:91-102

  tick  تاثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله، Physalis Divaricata - صفحه:59-78

  tick  دموگرافی شب پره کوچک خرما (Batrachedra Amydraula (Lep.: Batrachedridae در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:79-90

  tick  شناسایی، پراکنش و برآورد میزان خسارت عامل بیماری پوسیدگی طبق آفتابگردان در استان مازندران - صفحه:123-134

  tick  مقایسه مدل های غیرخطی برای پیش بینی نرخ رشد و نمو مراحل مختلف رشدی زنبور پارازیتوئید (Habrobracon Hebetor (Hym.: Braconidae - صفحه:45-58

  tick  نخستین گزارش از قارچ بیمارگر عنکبوتیان Gibellula Leiopus(Vuill) Mains از ایران - صفحه:155-156

  tick  پارازیتوئیدهای اولیه و ثانویه آفت پروانه چوبخوار پسته (I) - صفحه:158-158

  tick  گزارش جدید (Sycophila Mellea (Curtis, 1831) (Hym.: Chalcidoidea, Eurytomidae برای ایران - صفحه:153-154

  tick  گزارش زنبور پارازیتوئید Varzobia Tibialis Nikolskaya روی لارو سوسک Chrysobothris Solieri از ایران - صفحه:159-159

  tick  گزارش کنه (Eviphis Cultratellus (Acari: Eviphididae مرتبط با سوسک (Scarabaeus Sacer L. (Col.: Scarabaeidae از ایران - صفحه:157-157
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved