>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1386 - دوره:75 - شماره:2


  tick  اولین گزارش کفشدوزک 16 نقطه ای (Tytthaspis Sedecimpunctata (Col.: Coccinellidae از ایران - صفحه:155-155

  tick  اولین گزارش کنه گیاهخوار (Tetranycopsis Horridus (Canestrini And Fanzago) (Acari: Tetranychidae از ایران - صفحه:145-146

  tick  اولین گزارش یک جنس و گونه از خانواده ی Platygastridae در ایران - صفحه:150-150

  tick  بررسی امکان تلفیق شکار انبوه سوسک سرخرطومی حنایی خرما و سوسک شاخدار خرما با استفاده از تله های فرومونی - صفحه:39-53

  tick  بررسی کارایی دو حشره کش نئونیکوتینوئید جذبی از ریشه در کنترل ناقلین بیماریهای ویروسی در مزارع سیب زمینی بذری - صفحه:89-112

  tick  زیست شناسی سوسک چوبخوار (Melanophila (=Trachypteris) Picta (Col.: Buprestidae در کرج - صفحه:55-71

  tick  مطالعه برخی ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان گذران کرم ساقه خوار برنج (Chilo Suppressalis Walker (Lep.: Pyralidae در شمال ایران - صفحه:27-38

  tick  مقاومت آنتی زنوزی پانزده رقم برنج ایرانی به شپشه برنج (Sitophilus Oryzae (Col.:Curculionidae - صفحه:113-126

  tick  مقایسه اثرات تک کشتی و مخلوط گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و عملکرد گوجه فرنگی - صفحه:127-143

  tick  نخستین گزارش از قارچ بیماریگر حشرات، Hirsutella Versicolor از ایران - صفحه:147-149

  tick  نخستین گزارش گونه (Cidaphus Alarius (Gravenhorst, 1829 از زیر خانواده Mesochorinae از ایران - صفحه:153-154

  tick  پارازیتوئیدهای زنبور مغزخوار بادام (Eurytoma Amygdali Enderlein (Hym.: Eurytomidae در ایران - صفحه:151-152

  tick  پراکنش و برخی خصوصیات بیولوژیکی و موبکولی جدایه های ویروس موزائیک کلم گل ایران - صفحه:1-25

  tick  پی جویی مقاومت علف هرز تاج خروس (Amaranthus) به علف کش های کلریدازون، دس مدیفام و مخلوط این دو علف کش در برخی از مزارع چغندرقند کشور - صفحه:73-88
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved