>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوری‌های سرمایه‌گذاری  
   
نویسنده رضائی علی
منبع حقوقي بين المللي - 1397 - شماره : 58 - صفحه:239 -272
چکیده    نظر به استفاده گسترده از داوری جهت حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه گذاری ناشی از معاهدات دو یا چندجانبه و ضرورت توجه به منافع عمومی موجود در این داوری‌ها، آنسیترال در ژوئیه 2013، مجموعه قواعدی را با هدف تضمین شفافیت در داوری میان سرمایه‌گذار با دولت، تصویب کرد. این قواعد که الزاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات و اسناد مرتبط با داوری مقرر داشته است هرچند تجربه نخست و معیار تمام‌عیار شفافیت در داوری نبوده، از آن جهت که اماره مهم شفافیت را به‌جای اماره محرمانگی و حریم خصوصی تثبیت کرده، حائز اهمیت بسیار است. با توجه به تصویب عهدنامه مرتبط با شفافیت، استفاده از این قواعد، زمینه را برای هماهنگی و یکنواخت سازی بیشتر مقررات ناظر بر داوری فراهم می‌کند.
کلیدواژه شفافیت، داوری، قواعد شفافیت آنسیترال، معاهده سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار، دولت
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده حقوق‌‌‌وعلوم‌سیاسی, ایران
پست الکترونیکی ali62rezaee@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved