>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1388 - دوره:11 - شماره:1


  tick  افزودن امگا 3 به درمان نگهدارنده در افسردگی راجعه تک قطبی - صفحه:31-41

  tick  بررسی آلودگی کلی فرم در فرایند تولید یخ کارخانجات یخ سازی شهرستان کرمان - صفحه:63-71

  tick  بررسی استانداردهای کیف های کودکان دبستانی شهر خرم آباد سا ل تحصیلی 87- 1386 - صفحه:47-55

  tick  بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه نسبت به اکستازی در مناطق آسیب خیز و غیرآسیب خیشز شهر خرم آباد در سال 1385 - صفحه:23-31

  tick  بررسی مقایسه ای اثر ژل گیاه صبر زرد (Aloe Vera) روی درمان زخمهای مزمن در مقایسه با درمانهای رایج - صفحه:15-23

  tick  بررسی مقدار فلزات سنگین کادمیوم، سرب، کروم و نیکل در ماهیان پرورشی شهرستان خرم آباد در بهار و تابستان سال 1385 - صفحه:71-79

  tick  بررسی میزان ابتلا بهHiv و Hcv دربیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سال 1386 - صفحه:55-63

  tick  بررسی میزان کلیرانس تئوفیلین در بیماران مبتلا به آسم حاد یا بیماری انسدادی مزمن ریوی بستری در اورژانس داخلی بیمارستان افضلی پور کرمان درسال1384 - صفحه:3-9

  tick  تولید مونوکلونال آنتی بادی علیه پروتئین سطحی شماره 2 مروزوئیت (Msp-2) و بررسی ایمنی زایی دومن های مختلف این مولکول - صفحه:41-47

  tick  میزان موفقیت ترک اعتیاد به روش سم زدایی فوق سریع (Urod) بیهوشی عمومی - صفحه:9-15

  tick  گزارش یک مورد تومور نادر مجاری هوایی مقلد آسم به نام شوانوما - صفحه:79-83
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved