>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1389 - دوره:12 - شماره:3


  tick  اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیری در دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران - صفحه:31-36

  tick  ارتباط پوسیدگی دندان با نمایه توده بدنی و عادات غذایی در کودکان مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - صفحه:71-78

  tick  بررسی تاثیر ماساژپشت بر فشار خون و نبض رادیال بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه مراجعه کننده به کلینیک قلب درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم آباد - صفحه:63-70

  tick  بررسی کنترل و نظارت بر مواد غذایی عرضه شده به دانش آموزان و میزان آگاهی تغذیه ای بهداشتی اولیاء و مربیان مدارس محدوده پایگاه تحقیقات جمعیتی خرم آباد در سال تحصیلی 86-1387 - صفحه:79-87

  tick  بررسی چاقی واختلال تحمل گلوکز در خانواده درجه اول زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به درمانگاههای زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز،در سال1387 - صفحه:5-17

  tick  تاثیر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja Khuzestaniea) بر مهار تغییرات گلومرولی در رتهای دیابتی –نفرکتومی یکطرفه - صفحه:51-62

  tick  تاثیر برنامه آموزشی کسب مهارتهای بالینی در اورژانس بر یادگیری دانشجویان رشته پزشکی - صفحه:45-50

  tick  توزیع فراوانی نارسایی حاد کلیوی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه مرکز پزشکی الزهرا (س) اصفهان - صفحه:37-45

  tick  کلونینگ و توالی یابی ژن کامل راپتری دو (Rop2) از توکسوپلاسماگوندی - صفحه:19-30
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved